Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Vodstvo

Vodstvo Rotary kluba Nova Gorica 2023-2024

Predsednica: Damijana Šinigoj

Podpredsednik: Tomaž Živec
Bivša predsednica: Kristana Zimic
Tajnica: Irena Ježa
Zakladnik: Miran Lozej
Klubski mojster: Lucijan Cencič
Poverjenik za mladinsko dejavnost: Kristana Zimic
Poverjenik za fundacije  in projekte za skupnost: Jordan Štrekelj
Poverjenik za razvoj članstva in stike z javnostmi: Martin Šinigoj
Poverjenik za mednarodno dejavnost: Rastislav Fakuč
Skrbnik za informatiko: Tomi Ilijaš

 

Vodstvo Rotary kluba Nova Gorica 2022-2023

Predsednica: Kristina Zimic

Podpredsednik: Jordan Štrekelj
Tajnik: Tomaž Zuza
Zakladnik: Damijana Šinigoj
Rotary fundacija: Miran Lozej
Klubski mojster: Tomaž Živec

 

Vodstvo Rotary kluba Nova Gorica 2021-2022

Predsednik: Jordan Štrekelj

Podpredsednik: Martin Šinigoj
Tajnik: Kristina Zimic
Zakladnik: Damijana Šinigoj
Dejavnosti za mladino: Lucijan Cencič
Fundacija: Miran Lozej
Skrbnik za internet: Tomi Ilijaš (Izvršilni tajnik)
Stiki z javnostjo: Irena Jež
Stiki s tujino: Goran Živec
Klubski mojster: Tomaž Zuza


Vodstvo 2020/2021

Predsednik: Rastislav Fakuč (od 18.2.2021)

Predsednik od 1.7.2020 do 18.2.2021: Adrian Ruchini
Bivši predsednik: Tomaž Živec
Bodoči predsednik: Jordan Štrekelj
Tajnik: Jordan Štrekelj
Zakladnik: Damijana Šinigoj
Mladinska dejavnost: Lucijan Cencič
Rotary fundacija: Miran Lozej
Stiki z javnostjo: Irena Jež
Stiki s tujino: Goran Živec
Odgovorna za Rotaract: Kristina Zimic
Odgovorni za širjenje: Tomaž Zuza
 

Vodstvo 2019/2020 

Predsednik: Tomaž Živec

Podpredsednik: Tomi Ilijaš
Tajnik: Adrian Ruchini
Zakladnik: Damijana Šinigoj
Klubski mojster: Jordan Štrekelj
Programski vodja: Martin Šinigoj
Referent za mladinsko dejavnost: Miran Lozej
Referent za Fundacijo Rotary: Goran Živec 

Vodstvo 2018/2019

Predsednik: Predrag Škrinjar

Bivši predsednik: Rastislav Fakuč
Bodoči predsednik: Tomaž Živec
Tajnik: Tomaž Živec
Zakladnik: Damijana Šinigoj
Klubski mojster: Žan Strnad
Programski vodja: Adrian Ruchini
Referent za mladinsko dejavnost: Lucijan Cenčič
Referent za Fundacijo Rotary: Jordan Štrekelj
Referent za stike z javnostjo: Irena Jež

Vodstvo 2017/2018

Predsednik: Rastislav Fakuč

Podpredsednica: Damijana Šinigoj
Tajnik: Lucijan Cencič
Zakladnik: Damijana Šinigoj
Klubski mojster: Predrag Škrinjar
Programski vodja: Tomaž Živec
Poverjenik za mladinsko dejavnost: Goran Živec
Poverjenik za fundacijo in projekte za skupnost: Martin Šinigoj
Poverjenik za razvoj članstva in stike z javnostjo: Martin Šinigoj
Poverjenik za mednarodno dejavnost: Martin Šinigoj


Vodstvo 2016/2017

Predsednica: Damijana Šinigoj
Podpredsednica: Irena Jež
Bivši predsednik: Vasja Likar
Sekretar: Rastislav Fakuč
Zakladnik: Tomi Ilijaš
Klubski mojster: Darko Furlan
Poverjenik za mladinsko dejavnost: Lucijan Cencič
Poverjenik za fundacije  in projekte za skupnost: Goran Živec
Poverjenik za razvoj članstva in stike z javnostmi: Martin Šinigoj
Programski vodja: Tomaž Živec

 

Vodstvo 2015/2016

Predsednik: Vasja Likar
Zakladnik: Valentina Pahor
Tajnik: Damijana Šinigoj
Programski vodja: Tomaž Živec
Rotary fondacija: Goran Živec 

Vodstvo 2014/2015

Predsednik: Miran Lozej
Zakladnik: Miran Lozej
Tajnik: Vasja Likar
Programski vodja: Rastislav Fakuč
Rotary fondacija: Predrag Škrinjar

Vodstvo 2013/2014

Predsednica: Valentina Pahor
Podpredsednik: Rastislav Fakuč
Tajnik: Lucijan Cencič
Programski vodja: Darko Furlan
Stiki z javnostjo: Martin Šinigoj
Rotary fondacija: Tomi Ilijaš
Klubski mojster: Darko Furlan

Vodstvo 2012/2013
Predsednik: Goran Živec
Podpredsednik: Igor Dolenc
Tajnik: Valentina Pahor
Zakladnik: Predrag Škrinjar
Klubski mojster: Aleksander Gaberščik
Programski vodja: Tomi Ilijaš
Mladinska dejavnost: Lucijan Cencič
Rotary fondacija: Rastislav Fakuč
Stiki z javnostjo: Martin Šinigoj

Vodstvo 2011/2012
Predsednik: Rastislav Fakuč
Podpredsednik 1: Nedjan Brataševec
Podpredsednik 2: Valentina Pahor
Bodoči predsednik: Goran Živec
Tajnik: Predrag Škrinjar
Zakladnik: Valentina Pahor
Klubski mojster: Lucijan Cenčič
Programski vodja: Martin Šinigoj
Mladinska dejavnost: Primož Kraljič
Rotary fondacija: Nedjan Brataševec
Stiki z javnostjo: Tomi Ilijaš
Mednarodni odnosi: Igor Simčič

Vodstvo 2010/2011
Predsednik: Lucijan Cenčič
Podpredsednik 1: Nedeljko Gregorič
Podpredsednik 2: Aleksander Gaberščik
Bodoči predsednik: Rastislav Fakuč
Tajnik: Goran Živec
Zakladnik: Tomi Ilijaš
Klubski mojster: Peter Černe
Programski vodja: Valentina Pahor
Mladinska dejavnost: Samo Sanzin
Rotary fondacija: Rastislav Fakuč
Stiki z javnostjo: Vasja Likar
Mednarodni odnosi: Igor Simčič

Vodstvo 2009/2010
Predsednik: Nedeljko Gregorič
Podpredsednik: Irena Jež
Bodoči predsednik: Lucijan Cenčič
Bivši predsednik: Tomi Ilijaš
Tajnik: Bogdan Gregorčič
Klubski mojster: Predrag Škrinjar
Zakladnik: Tomi Ilijaš
Programski vodja: Darko Furlan
Mladinska dejavnost: Samo Sanzin
Rotary fondacija: Nedjan Brataševec

Vodstvo 2008/2009
Predsednik: Tomi Ilijaš
Podpredsednik: Martin Šinigoj
Podpredsednik: Nedjan Brataševec
Bodoči predsednik: Nedeljko Gregorič
Bivši predsednik: Irena Jež
Tajnik: Vasja Likar
Klubski mojster: Rastislav Fakuč
Klubski mojster 2: Predrag Škrinjar
Zakladnik: Aleksander Gaberščik
Programski vodja: Lucijan Cenčič
Odnosi z javnostmi: Bogdan Gregorčič
Mladinska dejavnost: Samo Sanzin
Rotary Fondacija: Franci Zajc
Mednarodna dejavnost: Igor Simčič

Vodstvo 2007/2008
Predsednik: Irena Jež
Bodoči predsednik: Tomi Ilijaš
Podpredsednik: Aleksander Gaberščik
Bivši predsednik: Josip Pavlič
Tajnik: Igor Dolenc
Tajnik 2: Bogdan Gregorčič
Klubski mojster: Rastislav Fakuč
Zakladnik: Goran Živec
Mladinska dejavnost: Aleksander Gaberščik
Programski vodja: Darko Furlan
Odnosi z javnostjo: Nedeljko Gregorič
Mladinska dejavnost: Samo Sanzin
Rotary Fondacija: Tomi Ilijaš


Vodstvo 2006/2007
Predsednik: Josip PAVLIĆ
Bodoči predsednik:
Podpredsednik: Pavel GENTILINI KOMEL
Tajnik: Irena JEŽ
Tajnik 2: Igor DOLENC
Klubski mojster: Miran ČURIN
Zakladnik: Goran ŽIVEC
Mladinska dejavnost: Aleksander GABERŠČIK
Programski vodja: Silvan SAKSIDA
Odnosi z javnostjo: Pavel GENTILINI KOMEL
Rotary Fondacija: Franci ZAJC

Vodstvo 2005/2006
Predsednik: Martin ŠINIGOJ
Bodoči predsednik:
Podpredsednik:
Tajnik: Lucijan CENČIČ
Tajnik 2: David ORZAN
Klubski mojster: Franci ZAJC
Zakladnik: Aleksander GABERŠČIK
Mladinska dejavnost: Igor DOLENC
Programski vodja:

Vodstvo 2004/2005
Predsednik: Mitja KRISTANČIČ
Bodoči predsednik:
Podpredsednik: Josip PAVLIĆ
Tajnik: Kristjan MLEKUŠ
Klubski mojster: David ORZAN
Zakladnik: Pavel GENTILINI KOMEL
Mladinska dejavnost: Aleksander GABERŠČIK
Programski vodja: Igor DOLENC

Vodstvo 2003/2004
Predsednik: Silvan SAKSIDA
Bodoči predsednik:
Tajnik: Miran LOZEJ
Klubski mojster: Darko FURLAN
Zakladnik: Pavel GENTILINI KOMEL
Programski vodja: Emil MOZETIČ
Mladinska dejavnost: Aleksander GABERŠČIK

Vodstvo 2002/2003
Predsednik: Nedjan BRATAŠEVEC
Bodoči predsednik:
Tajnik: Darko ŽIBERNA
Klubski mojster: Darko FURLAN
Zakladnik: Franko MILOST
Programski vodja: Emil MOZETIČ
Mladinska dejavnost: Nedeljko GREGORIČ

Vodstvo 2001/2002
Predsednik: Igor DOLENC
Podpredsednik: Franko MILOST
Tajnik: Egon BAJC
Tajnik2: Martin ŠINIGOJ
Klubski mojster: Silvan SAKSIDA
Zakladnik: Franko MILOST
Programski vodja: Sergej PUŠNAR
Mladinska dejavnost: Dušan ČERNIGOJ
Odnosi z javnostjo: Martin ŠINIGOJ
Poklicna dejavnost: Miran ČURIN

Vodstvo 2000/2001
Predsednik: Miran ČURIN
Bodoči predsednik:
Podpredsednik: Nedjan BRATAŠEVEC
Podpredsednik: Darko FURLAN
Podpredsednik: Vladimir HLADNIK
Podpredsednik: Martin ŠINIGOJ
Tajnik: Mitja KRISTANČIČ
Tajnik: Irena JEŽ
Mr. Rotary: Josip PAVLIČ
Zakladnik: Tomaž SLOKAR
Mladinska dejavnost: Zdravko PERGER
Programski vodja: Silvan SAKSIDA
Klubski mojster: Dušan ČERNIGOJ
Odnosi z javnostjo: Pavel GENTILINI KOMEL
Rotary fondacija: Nedjan BRATAŠEVEC

Vodstvo 1999/2000
Predsednik: Pavel Gentilini Komel
Bodoči predsednik:
Podpredsednik: Nedjan Brataševec
Podpredsednik: Igor Dolenc
Tajnik: Silvan Saksida
Mr. Rotary: Josip Pavlic
Zakladnik: Tomaž Slokar
Mladinska dejavnost: Igor Dolenc
Programski vodja: Darko Furlan
Klubski mojster: Vladimir Hladnik
Odnosi z javnostjo: Martin Šinigoj
Rotary fondacija: Nedjan Brataševec


Vodstvo 1998/99
Predsednik: Aleksander Gaberščik
Bodoči predsednik: Josip Pavlič
Podpredsednik: Miran Čurin
Podpredsednik: Pavel Gentilini Komel
Tajnik: Igor Dolenc
Tajnik: Silvan Saksida
Zakladnik: Tomi Ilijaš
Mladinska dejavnost: Silvan Saksida
Programski vodja: Sergej Pušnar
Klubski mojster: Rastislav Fakuč
Odnosi z javnostjo: Martin Šinigoj