Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Kolofon

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.

Datum prve objave spletnega mesta: april 1998
Datum objave te različice spletnega mesta: december 2012


Naročnik: Rotary klub Nova Gorica
Glavni urednik: Tomi Ilijaš


Izvajalec: Arctur d.o.o.


Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995).