Vizitka

Rotary klub Nova Gorica
Industrijska cesta 1A
SI-5000 Nova Gorica

Distrikt: 1912 - Slovenija

Sprejem v RI: 25. april 1998

Arctur
natisni

Naši obdarovanci

Rotary klub Nova Gorica je od svoje ustanovitve do danes pustil trajen pečat v svojem okolju. S pomočjo številnih sponzorjev in donatorjev, ki so finančno podprli naša prizadevanja za boljši jutri in z nesebičnim delom naših članov, smo pomagali mnogim ustanovam, predvsem Varstveno delovnemu centru Nova Gorica, Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori, Materinskemu domu v Solkanu ter družinam in posameznikom potrebnim pomoči. Aktivno sodelujemo tudi v projektu RI Polio plus za izkoreninjanje otroške paralize v svetovnem merilu. Do sedaj smo podelili tudi tri štipendije za nadarjene glasbenike. Med druge pomembnejše aktivnosti kluba lahko prištevamo projekt »Od zvezde do zvezde« in v katerem sodelujejo še drugi Rotary klubi is Slovenije, Italije in Hrvaške in katerega cilj je mednarodno sodelovanje na podlagi kulturno zgodovinskih povezav ter projekte »Oder za vse, Knjiga za vse in Film za vse« s ciljem usposabljanja in vključevanja ranljivih skupin (invalidov) za delo v kulturi. V začetku gospodarske krize 2009 smo tudi organizirali Čezmejni gospodarski forum, da bi spodbudili sodelovanje gospodarstvenikov na obeh straneh meje. Ustanovili smo Rotaract klub Nova Gorica, ki na svojevrsten mladosten način prispeva h krepitvi rotarijske ideje.

Naš klub je boter trem klubom v soseščini: RC Ajdovščina (2002), RC Solkan – Siliganum (2007) in RC Postojna - Cerknica. Velik poudarek namenjamo tudi čezmejnemu sodelovanju, saj imamo odlične stike s klubi iz zamejstva, predvsem z RC Gorica (IT) in RC Tržič - Gradež (IT).